جشن پایان دوره آموزش شطرنج تابستان ۹۶ با حضور خانم جماعت سرپرست اداره ورزش و جوانان و آقای میرهاشمی معاون اداره