پایه: کلاس:
روزهای هفته 8 9 10 11 12 13
شنبه
08:00 تا 08:50
بخوانیم
 
09:00 تا 09:50
بنویسیم
 
10:00 تا 10:50
بنویسیم
 
11:00 تا 11:50
story
 
12:00 تا 12:45
بخوانیم
12:45 تا 13:30
ریاضی فوق برنامه
         
یکشنبه
08:00 تا 08:50
بخوانیم
 
09:00 تا 09:50
قرآن
 
10:00 تا 10:50
ریاضی
 
11:00 تا 11:50
play time
 
12:00 تا 12:45
کتب کمک اموزشی
12:45 تا 13:30
علوم
         
دوشنبه
08:00 تا 08:50
مهارتهای زندگی
 
09:00 تا 09:50
بنویسیم
 
10:00 تا 10:50
math
 
11:00 تا 11:50
ریاضی
 
12:00 تا 12:45
علوم
12:45 تا 13:30
بخوانیم
         
سه شنبه
08:00 تا 08:50
بنویسیم ( املا)
 
09:00 تا 09:50
ریاضیات کانگورو
 
10:00 تا 10:50
science
 
11:00 تا 11:50
نقاشی تخصصی
 
12:00 تا 12:45
ورزش
12:45 تا 13:30
ورزش
         
چهارشنبه
08:00 تا 08:50
بنویسیم
 
09:00 تا 09:50
علوم
 
10:00 تا 10:50
ریاضی
 
11:00 تا 11:50
play time
 
12:00 تا 12:45
ریاضی
12:45 تا 13:30
آزمونک
         
پنج شنبه                                                                                                                                                
جمعه