اخبار و رویدادها


مبانی کامپیوتر پیش دبستانی
درج شده در تاریخ 1395/11/27 توسط واحد خبر .

برگزاری همایش فرزند پروری
اولین املاء کلاس اولی ها سالتحصیلی95-94

جزوه مبانی کامپیوتر پایه پیش دبستانی سال تحصیلی 96-1395 در قسمت جزوات و تکالیف قابل رویت می باشد.