اخبار و رویدادها


برگزاری کلاس جبرانی درس ریاضی پایه پنجم
درج شده در تاریخ 1395/10/14 توسط واحد خبر.

برنامه امتحانی پایه متوسطه
برگزاری همایش فرزند پروری
اولین املاء کلاس اولی ها سالتحصیلی95-94

توجه     توجه     توجه

قابل توجه اولیاء محترم پایه پنجم
کلاس جبرانی درس ریاضی روز پنج شنبه مورخ 95/10/16 از ساعت 9:30 الی 11 برگزار می شود.

لذا از اولیاء گرامی تقاضا می شود جهت بازگشت دانش آموز خود پس از پایان کلاس به آموزشگاه مراجعه نمایند.

حضور کلیه دانش آموزان پایه  پنجم در کلاس الزامی می باشد.

با تشکر