افتخارات  مدرسه


قهرمانی تیم بسکتبال مدرسه
درج شده در تاریخ 1397/09/19 توسط واحد خبر.

کسب مقام قهرمانی تیم بسکتبال آموزشگاه سوفیا در مسابقات مدرسه