آخرین اخبار و رویدادها
برنامه هفتگی سال تحصیلی 97-96 مشروح خبر ...

زمان بندی دریافت کارنامه سال تحصیلی 96-95 وثبت نام فوق برنامه تابستان 96 مشروح خبر ...

اصلاحیه - تغییر در زمان برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان مشروح خبر ...

برنامه برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان - اردیبهشت 96 مشروح خبر ...

برگزاری جشن پایان سال تحصیلی 96-95 مشروح خبر ...

سایر خبرها ...
Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1Slide 1
تصاویر مدرسه

به وب سایت خوش آمدید.

دانش آموزان برتر
ریحانه جهان میرزائی
پایه سوم کلاس سوم
رتبه برتر آزمون جامع کشوری
ستایش حقگو
پایه چهارم کلاس چهارم
رتبه برتر آزمون جامع کشوری
زهرا بیرام حسنی
پایه پنجم کلاس پنجم
رتبه برتر آزمون جامع کشوری
بهار نیک اخلاق
پایه ششم کلاس ششم
رتبه برتر آزمون جامع کشوری
مدیا عزیزی
پایه هفتم کلاس هفتم
رتبه برتر آزمون جامع کشوری
فاطمه افشاری
پایه هشتم کلاس هشتم
رتبه برتر آزمون جامع کشوری
شقایق محکم
پایه نهم کلاس نهم
رتبه برتر آزمون جامع کشوری
ستایش حقگو
پایه چهارم کلاس چهارم
قبولی در آزمون هوش خلاق ریاضی
فاطمه ریاضی
پایه هفتم کلاس هفتم
قبولی در آزمون هوش خلاق ریاضی
شیوا باقری
پایه هشتم کلاس هشتم
قبولی در آزمون هوش خلاق ریاضی
فاطمه انجامی خسروشاهی
پایه هشتم کلاس هشتم
قبولی در آزمون هوش خلاق ریاضی
نگار اسفندیاری
پایه نهم کلاس نهم
قبولی در آزمون هوش خلاق ریاضی
صبا نوروزیان
پایه نهم کلاس نهم
قبولی در آزمون هوش خلاق ریاضی
فاطمه افشاری
پایه هشتم کلاس هشتم
الگوی حجاب برتر سال تحصیلی 96-95
کوثر حیدری
پایه هفتم کلاس هفتم
الگوی حجاب برتر سال تحصیلی 96-95
مرسده مطهری
پایه چهارم کلاس چهارم
الگوی حجاب برتر سال تحصیلی 96-95
فاطمه ریاضی
پایه هفتم کلاس هفتم
رتبه سوم مسابقات قرآن و عترت -سال تحصیلی 96-95
شیوا باقری
پایه هشتم کلاس هشتم
رتبه دوم مسابقات فرهنگی هنری رشته داستان نویسی
آیناز بیگلر
پایه هشتم کلاس هشتم
رتبه سوم مسابقات فرهنگی هنری رشته رنگ وروغن
معصومه درویش
پایه نهم کلاس نهم
رتبه سوم مسابقات فرهنگی هنری رشته گواش
مهسا امیر سیافی
پایه نهم کلاس نهم
رتبه سوم مسابقات فرهنگی هنری رشته مداد رنگی
مبینا فتوتی
پایه دوم کلاس دوم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
مائده نوری علمی
پایه سوم کلاس سوم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
ریحانه جهان میرزائی
پایه سوم کلاس سوم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
فاطمه زهرا لطفی شیخانی
پایه سوم کلاس سوم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
فاطمه بیرام حسنی
پایه سوم کلاس سوم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
سارینا ایمانی
پایه چهارم کلاس چهارم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
ستایش حقگو
پایه چهارم کلاس چهارم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
ثنا سعیدمودب
پایه چهارم کلاس چهارم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
تبسم صالح
پایه چهارم کلاس چهارم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
فاطمه صفرزاده لطره
پایه چهارم کلاس چهارم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
ملیکا فتوتی
پایه چهارم کلاس چهارم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
فائزه فصیحی پور
پایه چهارم کلاس چهارم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
الهه نباتی
پایه چهارم کلاس چهارم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
زهرا احمدنژاد
پایه چهارم کلاس چهارم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
نیوشا زیرکی
پایه پنجم کلاس پنجم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
فاطمه سادات سیدوکیلی
پایه ششم کلاس ششم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
بهار نیک اخلاق
پایه ششم کلاس ششم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
مهدیه شریفی
پایه ششم کلاس ششم
قبولی در آزمون بین المللی ریاضیات کانگورو سال 2017
سیده آتنا اخلاقی
پایه پنجم کلاس پنجم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
زهرا بیرام حسنی
پایه پنجم کلاس پنجم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
صبا مردعلی
پایه پنجم کلاس پنجم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
ریحانه جهان میرزائی
پایه سوم کلاس سوم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
نجمه نیکوکار
پایه ششم کلاس ششم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
الهه ایمانی
پایه پنجم کلاس پنجم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
الناز حیدری
پایه سوم کلاس سوم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
ملیکا فرهنگ
پایه پنجم کلاس پنجم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
زهرا احمدنژاد
پایه چهارم کلاس چهارم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
بهار نیک اخلاق
پایه ششم کلاس ششم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
فاطمه سادات سیدوکیلی
پایه ششم کلاس ششم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
فاطمه نصرتی
پایه پنجم کلاس پنجم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
سارا نیکوکار
پایه ششم کلاس ششم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
فاطمه بیرام حسنی
پایه سوم کلاس سوم
قبولی در آزمون خط تحریری انجمن خوشنویسان ایران
متولدین این هفته
رومینا عسگری
یکشنبه 23 مهر
تولدت مبارک!
هستی اکبری
سه شنبه 25 مهر
تولدت مبارک!
هستی ناصری
جمعه 28 مهر
تولدت مبارک!
آلبوم تصاویر
ادامه ...